Σάββατο, 14 Απριλίου 2012

What we think we become


watch your thoughts for they become words,

watch your words for they become actions,

watch your actions for they become  habits,

watch your habits for they become your character and

watch your character for it becomes your destiny.

Margaret Thatcher

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου